Nový Startup FUERGY

Aké boli začiatky? Čo všetko bolo potrebné spraviť, aby startup vznikol, z čoho sa firma financovala a v akej výške? Na čo boli prostriedky použité?

Na začiatku sme fungovali z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov od niekoľkých anjelskych investorov. Našťastie sme vďaka biznisovému prístupu k riadeniu dokázali veľmi skoro financovať vývoj aj z vlastných tržieb spoločnosti. Celkovo sme na vývoj našich produktov a služieb preinvestovali do dnešného dňa viac ako 3 mil. EUR. Ako som už spomínal, náš prístup k energetike je koncepčný. Ak sme chceli procesy naozaj zefektívniť, museli sme prepojiť všetky oblasti energetiky. To vyžadovalo zostavenie softvérového a hardvérového tímu, oddelenie obchodovania s elektrickou energiou a tiež oddelenie obchodu a marketingu. 

S nekonvenčným nápadom postupne prichádzali aj prvé výzvy. Keďže sme na trhu nenašli žiadnu vyhovujúcu platformu na vývoj energetického softvéru ani hardvér, ktorý by dokázal efektívne sprocesovať všetky naše požiadavky, museli sme si ich od základov vyrobiť sami. Práve táto fáza “zhtla” veľkú časť peňažných prostriedkov. To čo ale bola na začiatku nevýhoda a veľké riziko, sa nám postupne ukázala ako obrovská trhová výhoda. Vďaka tomuto rozhodnutiu dnes nie sme závislí na žiadnej technológii, ktorá by patrila tretej strane a vieme maximálne pružne a expresne rýchlo reagovať na požiadavky trhu a na želania našich zákazníkov.

Aký je váš produkt/služba a skúste ho/ju popísať ako funguje a aké sú najväčšie výhody.

Poznámka: pre lepšie pochopenie problematiky (aj) podporných služieb Vám odporúčam prečítať si: sprievodca veľkokapacitné batériové úložisko brAIn.

Veľmi zjednodušene povedané, naše riešenia regulujú výrobu a spotrebu elektrickej energie u zákazníka podľa toho, či je alebo bude prebytok, resp. nedostatok elektrickej energie v sieti. Ide o poskytovanie tzv. necertifikovanej podpornej služby, ktorá kontinuálne pomáha zabezpečovať stabilitu elektrickej siete (prenosovej sústavy) a za ktorú sú jej poskytovatelia odmeňovaní prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Túto službu doteraz zabezpečovali primárne fosílne zdroje. S našimi riešeniami dokážeme poskytnúť dokážeme to isté, avšak rýchlejšie, lacnejšie a hlavne bezemisne.

Je potrebné vyzdvihnúť, že naším cieľom nie je znižovať spotrebu energie u zákazníka. Prostredníctvom nabíjania a vybíjania smart batériových úložísk brAIn vieme spotrebu efektívne posúvať v čase tak, aby sme odbremenili elektrickú sieť a zároveň lepšie zhodnocovali lokálne vyrábanú energiu, napríklad fotovoltaika, ak sa u zákazníka nachádza. 

Náš batériový systém nefunguje ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky. Úložisko brAIn sa aktívne snaží generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb a preto funguje aj bez kombinácie s fotovoltikou. Firmám, ktoré nemajú vhodné podmienky na inštaláciu vlastného zdroja tak ponúkame nový typ zelenej technológie, s ktorou môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu a zároveň ušetriť na energiách.

Okrem smart úložiska, ktoré pomáha sieti nabíjaním a vybíjaním batérie ponúkame zákazníkom aj čisto softvérové riešenie s názvom flexibilita brAIn. Tá reguluje výkon technológií podľa aktuálnej situácie – teda podľa toho, či je aktuálny nedostatok alebo prebytok el. energie v sieti. S FUERGY tak dávame bežne prevádzkovaným technológiám nový účel využitia, ktorý firmám generuje extra príjem a v konečnom dôsledku si znížiť svoje výdavky na energie. Flexibilitu brAIn máme inštalovanú napríklad pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne a pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová. Iba pre predstavu, za obdobie od polovice februára do konca roka 2022 sme regulovaním oblúkovej pece v spoločnosti ŽELPO (t.j. poskytovaním podpornej služby) celkovo zarobili 1,5 milióna eur. Bez akejkoľvek batérie, s čisto softvérovým riešením, ktoré sme implementovali za necelé dva týždne.

Výhodou týchto riešení je, že sú vďaka integrovanej umelej inteligencii vysoko prediktívne, plne automatizované a nevyžadujú žiadnu starostlivosť alebo zásahy zo strany zákazníka. Naše úložiská navrhujeme na mieru tak, aby sme využili 100% kapacity batérií (bežne je to okolo 60% kapacity) a maximum vyrobenej zelenej energie. Vo FUERGY dosahujeme 90-100% využitie všetkej vyrobenej zelenej energie. V prípade, že úložisko slúži iba na uskladňovanie solárnych prebytkov, využitie zelenej energie sa bežne pohybuje na úrovni iba niekde okolo 50%. Úložiská tiež riadime tak aby sme dosiahli čo najnižšiu degradáciu kapacity batérií. Dnes je to iba niekde na úrovni okolo 1,5% ročne.

Poskytovaním necertifikovaných podporných služieb tak batérie aktívne zarábajú, čo sa prejavuje aj na celkovej návratnosti technológie. Tá sa pri veľkokapacitných úložiskách pohybuje na úrovni 2,4 roka, a to pri konzervatívnych cenách energie. V čase najvyšších cien sme dosahovali návratnosť úložiska iba na úrovni niečo vyše roka. Úložisko, ktorého životnosť dosahuje aj 15 rokov a cena sa pohybuje niekde na úrovni 300 000 eur sa tak stáva zeleným investičným produktom. 

Práve vďaka dosahovaným finančným ukazovateľom vieme úložiská poskytovať aj v rámci modelu Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS), určeného pre firmy, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného úložiska. Úložisko dostane zákazník zadarmo, softvér FUERGY úložisko riadi tak, aby generovalo finančný efekt a časť tohto efektu ide aj samotnému zákazníkovi. Je to z toho dôvodu, že bez zákazníka by nebolo čo regulovať. V celom procese hrá svoju úlohu a je za ňu patrične odmenený.

 
Top články z News.sk

Partneri

Hliníkové vchodové dvere Vás nikdy nesklamú

Široký výber kvalitných odpudzovačov za bezkonkurenčné ceny nájdete na odpudzovace.sk

Najlepšie domáce meteostanice

Detské komody skvele doplnia detskú izbu.

Potrebujete v domácnosti regulovať svetlo a mať dostatok súkromia? Skvelým riešením je tieniaca technika značky K-system!