Opatrovanie starých ľudí je čoraz naliehavejšou témou

Neustále narastanie študijných odborov so sociálnym zameraním v nás vyvoláva pozornosť s otáznikom a veľakrát aj pohŕdanie. Avšak táto stúpajúca tendencia je len odrazom skutočnosti, ktorá v spoločnosti prevláda. Počet seniorov v súvislosti s predlžovaním ľudského života narastá a tým narastá aj počet ľudí, o ktorých sa treba starať. Či už v domovoch sociálnych služieb, alebo priamo v domácnostiach.

Tento jav nie je typický iba pre našu krajinu. Rovnako aj v iných štátoch pociťujú naliehavú potrebu adekvátne sa vysporiadať so situáciou starnutia ľudskej populácie. Detí sa rodí čoraz menej a menej a ako sme už spomenuli v úvode, vek človeka sa predlžuje.

Lenže to ešte neznamená, že by tomu zodpovedala aj kvalita života. Človek síce žije dlhšie než pred desiatkami rokov, no musí byť splnený predpoklad súčinnosti lekárov, zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov. Lenže ako vieme, všetko je úplne inak.

U nás sú starí ľudia spoločnosti na príťaž

Uvedieme taký typický príklad. Senior v dôsledku niektorej závažnej diagnózy, alebo skôr niekoľkých, sa dostane do zdravotníckeho zariadenia, kde mu vykonajú všetky nevyhnutné úkony a zákroky. Poleží si tie tri týždne, limitované zdravotnými poisťovňami a potom platí systém “choď si kam chceš”.

Tých šťastnejších si zoberú domov ich potomkovia, alebo chodia k nim domov na výpomoc. No tí menej šťastní sú odkázaní na milosť a nemilosť sociálneho systému, ktorí je u nás priam v katastrofálnom stave.

Úplná absencia špecializovaných zariadení, selektovaných podľa diagnóz, drahé lieky, neadekvátne platové ohodnotenie personálu, veľa klientov na jedného pracovníka, pravidelné nadčasy…

Ďalej to azda ani nemá význam vymenovávať. Pokúsime sa to skrátiť do jednej jedinej vety – absolútny nezáujem o starnúceho človeka. Človek, ktorý si po celý svoj biedny život platil zdravotné a sociálne odvody je na konci svojej existencie odvrhnutý tým, komu celý svoj produktívny vek slúžil. Štátom.

Profesionálnych opatrovateľov dopĺňajú vyškolení laici

Toľko na zmapovanie súčasného stavu. Ako vidíte podstatná časť starostlivosti o starých ľudí zostáva na bedrách rodinných príslušníkov, resp. ich peňaženiek a profesionálnych opatrovateľov, ktorí sa regrutujú jednak z vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných ľudí, no čoraz viac sa k tejto oblasti dostávajú aj úplní laici narýchlo vyškolení v dôsledku nemožnosti uplatniť sa v pôvodnom zamestnaní.

Často si však neuvedomujú čo ich čaká. Starý človek trpí mnohými diagnózami. Fyzickými, duševnými, no najčastejšie obomi v rôznom štádiu. Takýchto ľudí nikto nechce, ani v zdravotníckych zariadeniach, ani v domovoch sociálnych služieb, pretože takí predstavujú tú najväčšiu záťaž, tie najväčšie finančné náklady. A preto ich opatrujú buď príbuzní, alebo na to vyškolení opatrovatelia, resp. opatrovateľky.

Najdôležitejšia a prvoradá je hygiena klienta

Po príchode do domácnosti sociálne odkázaného človeka sa musí opatrovateľka oboznámiť so zdravotným stavom klienta, poznať jeho aktuálny zdravotný stav a jeho prognózu do budúcnosti. Musí si prejsť s príbuznými mnoho podrobností, ako napríklad denný režim, zvyklosti, umiestnenie potrebných vecí, stav hygienických zariadení, možnosť prístupu do nich a pod. Poslednou a možno aj prvou otázkou býva výška ohodnotenia za túto úmornú drinu.

Ak sa nakoniec obe strany dohodnú, čaká opatrovateľa každodenná tortúra nevyhnutných úkonov. Jedným z najnáročnejších je venovanie sa hygienickým potrebám klienta. Nie každý človek má takpovediac žalúdok na menenie pomočeného a pošpineného spodného prádla. A keď sa tak stane niekoľkokrát za deň, trpezlivosť dôjde aj tomu najväčšiemu flegmatikovi.

K tomu treba prirátať bežnú pomoc pri sprchovaní a toalete, čo tiež dokáže vyčerpať opatrovateľa pretože mnohí klienti trpia značnou nadváhou. Našťastie existujú rôzne zdravotné “zlepšováky”, ako napr. inkontinenčné pomôcky pre seniorov – otázkou potom už zostáva iba veľkosť rozpočtu najímateľov opatrovníka (hoci existujú aj mnohé vzorky zadarmo).

Pranie a varenie musí byť vykonávané rýchlo a kvalitne

Dokázať sa postarať o šatstvo klienta patrí tiež k základným a dôležitým predpokladom opatrovateľky. Pranie, žehlenie a skladanie oblečenia sa musí zvládnuť rýchlo a hravo. Inak to zaberie opatrovateľke neúmerne veľa času, ktorý by mal venovať iným potrebným činnostiam. Treba sa rovnako naučiť, kde má klient aké šatstvo uložené. Určite to uľahčí orientáciu opatrovateľovi.

Varenie a podávanie jedla

No tak toto je kapitola sama osebe. Jednak, že opatrovateľka by mal dokázať uvariť aspoň tie základné jedla na požadovanej úrovni a zároveň by mal dokázať nakŕmiť klienta, alebo aspoň asistovať mu pri stolovaní. Nakrájať jedlo na primerané sústa, pomôcť pri podávaní do úst, priebežné utretie úst, a pod.

Nesmierne dôležitým bodom je zabezpečenie pitného režimu klienta. O senioroch je všeobecne známe, že nepociťujú smäd tak intenzívne ako mladšie ročníky. Preto na prísun tekutín netreba zabúdať.

Odborne a s empatiou to ide omnoho ľahšie

Toto všetko, čo sme zatiaľ spomínali sú bežné činnosti týkajúce sa starostlivosti o človeka ako takého a nemusí to byť práve sociálne odkázaná osoba. Opatrovateľ by mal však zvládnuť aj nevyhnutné zdravotné úkony, podľa stupňa vzdelania a špecializácie. Čo a ako, tak o tom sa treba poradiť s lekárom a zdravotnou sestrou. Ako skoordinovať všetko potrebné, týkajúce sa plnohodnotnej starostlivosti o seniora, ako podávať predpísané lieky, preväzovať rany, rehabilitačné cvičenia, a pod.

Nakoniec sme si nechali osobnostné predpoklady potenciálnej opatrovateľky. Ak má byť človek seniorovi nápomocný, musí okrem vykonávania bežných domácich prác a zdravotných úkonov, byť schopný sa stotožniť so situáciou opatrovaného. Bez toho to jednoducho nie je ono.

V opačnom prípade dôjde skôr, či neskôr ku konfliktu medzi opatrovateľkou a opatrovaným, prípadne rodinou opatrovaného. Osobnostné vlastnosti opatrovateľky ako empatiaasertivita vytvárajú tak spolu s odbornými znalosťami dobrý predpoklad k zvládnutiu tohto náročného poslania.
Top články z News.sk

Partneri

Hliníkové vchodové dvere Vás nikdy nesklamú

Široký výber kvalitných odpudzovačov za bezkonkurenčné ceny nájdete na odpudzovace.sk

Najlepšie domáce meteostanice

Detské komody skvele doplnia detskú izbu.

Potrebujete v domácnosti regulovať svetlo a mať dostatok súkromia? Skvelým riešením je tieniaca technika značky K-system!