Súčasný trend migrácie za vzdelaním, prácou alebo lepšími príležitosťami je výsledkom európskej snahy o multikulturalizmus, zbližovanie národov a zotieranie rozdielov v rôznych kútoch kontinentu. Ide o veľmi diskutovanú a občas odsudzovanú snahu, ktorej prednosti nepoprie takmer žiaden z jej absolventov, prevažne mladých ľudí, ktorí sa rozhodli časť (prípadne zvyšok) života stráviť mimo rodnej krajiny. Stojí pred nimi obrovský heterogénny región bez hraníc, v ktorom úraduje 24 oficiálnych jazykov, a ku ktorým sa pridáva veľké množstvo dialektov. Z tohto dôvodu je znalosť minimálne jedného svetového jazyka priam žiadaná a nevyhnutná.

Často ale nestačí poznať jazyk regiónu, v ktorom sa nachádzate, a to najmä v tom prípade, ak ide o oficiálne dokladovanie dosiahnutého vzdelania, rodinného stavu, bezúhonnosti a množstva iných úradných záležitostí. Vtedy je nevyhnutné využiť služby profesionálnych prekladateľov, ktorí ručia za odborný preklad a doložia aj notárom overenú kópiu uznávanú úradmi v zahraničí.

Najčastejšie prekladané doklady

Začiatok nového života v cudzej krajine je obyčajne komplikovaný aj mierou byrokracie, s ktorou sa stretneme a musíme ju absolvovať. Pri nástupe do práce je najčastejšie potrebné dokladovať výpis z registra trestov, prípadne výpis z obchodného registra a doklady o vzdelaní. Tieto musia byť preložené a overené notárskou pečiatkou, ktorá garantuje ich správnosť. Často je potrebné dokladovať aj rodinný stav, predložiť rodný, sobášny či úmrtný list, ale i rôzne súdne rozhodnutia. Ak hľadáte napríklad súdne preklady Bratislava, potom sa ukazuje ako obzvlášť vhodné riešenie spolupráca s agentúrou Aspena. Preklady všetkých úradných a súdnych dokladov majú určitú štandardnú formu. Skladajú sa z úvodnej časti, na ktorej je uvedené, z ktorého alebo do ktorého jazyka je preklad vyhotovený, z originálu (poprípade z notársky overenej kópie), zo samotného prekladu a z doložky prekladateľa v jazyku, do ktorého je text preložený. Súdnym prekladom sa nazýva aj certifikovaný alebo úradne overený preklad s guľatou pečiatkou.

Garancia notárskeho overenia a technickej správnosti

Odborný preklad svojich dokladov vždy zverte do rúk profesionálov. Na to si treba dávať pozor, pretože ak bude niečo chýbať, listina nemusí byť akceptovaná. Agentúra Aspena zaisťuje notárske overenie súdnych prekladov spolu so zaručenou technickou správnosťou. Špecializuje sa na jazyky strednej a východnej Európy, ponúka množstvo jazykových kombinácii spolu s korektúrami rodených hovorcov. Zaručené je expresné dodanie prekladu a zachovanie jednotnosti terminológie. Odborné konzultácie sú možné počas celého procesu prekladu – od jeho začiatku až po dodanie.

 

FOTO:  © puhhha / Dollar Photo Club
Top články z News.sk

Partneri

Hliníkové vchodové dvere Vás nikdy nesklamú

Široký výber kvalitných odpudzovačov za bezkonkurenčné ceny nájdete na odpudzovace.sk

Najlepšie domáce meteostanice

Detské komody skvele doplnia detskú izbu.

Potrebujete v domácnosti regulovať svetlo a mať dostatok súkromia? Skvelým riešením je tieniaca technika značky K-system!